Bijeenkomst: Herinrichting Noord Jordaan

Bestuur

Bestuur  |  23 oktober 2017

Bijeenkomst 23 oktober 19.30 uur , in gebouw de Palm, Palmstraat.

De werkgroep Herinrichting Noord Jordaan die het afgelopen jaar gewerkt heeft aan de verplichte weghalen van 400 parkeerplekken uit de Noord Jordaan ( Peildatum 2010 ) , komt weer bijeen.
Vanwege het door de gemeente aangenomen besluit om eenzijdig de spelregels en de uitgangspunten te veranderen inzake de Peil datum 2010 naar 2017 en het toch door laten gaan van de Singelgracht garage.

In het gemeente besluit van 27 september is op het allerlaatste moment , zonder hier nog op in te kunnen spreken de peildatum van 2010 verandert in 2017, dat wil zeggen dat de al weg gehaalde 110 parkeerplekken boven op de 400 parkeer plekken komt. 
Tevens is het niet duidelijk of er ook 400 plekken terug komen ondergronds. Bovengronds worden er nog extra auto parkeerplekken, ik spreek hier van reguliere bewoner/bedrijf parkeerplekken, in gewisseld voor Laad en Los plekken, speciaal vergunninghouders zoals mindervalide plekken en Elektrische laadpunten , die er nu al massaal bij zijn gekomen.

Van af het begin dat de werkgroep bezig is (januari 2017) is er heel erg de nadruk op gelegd dat er 1 op 1 zou worden gewerkt van bovengronds naar ondergronds.

Los van de wens van de Singelgracht garage, veel werk groep leden willen wel mee werken aan het herinrichten van de buurt, maar niet met de te dure singelgracht garage als alternatief, hebben we gekeken hoe maatwerk toegepast kan worden bij de herinrichting. 
Op geen enkele manier is de gemeente politiek toeschietelijk geweest om aan wensen van de buurt tegemoet te komen inzake Handhaving, alternatieve voor de Singelgracht Garage, Fietsen stallingen inpandig en extra fondsen voor de aankleding van de buurt. (Noord Jordaan)
Uit pers berichten blijkt dat de partij Groen Links alle auto`s uit het Centrum willen weren en hier geen alternatief voor bied.
Uit eerdere berichten in de krant blijkt ook dat er bereidheid bij de gemeente politiek is om de parkeer tarieven, ook die in de garages, te verdubbelen. Nu al is er tarief ongelijkheid tussen de toekomstige gebruikers van de te bouwen Singelgracht garage.
Er is ook erg veel onduidelijkheid of deze garage wel gebouwd kan worden voor het gebruik van Elektrische auto`s.

Tijdens de Werkgroep bijeenkomst zal geïnventariseerd worden welke stappen de buurt kan nemen om actie tegen de politiek te ondernemen, de Jordaan krant heeft al in haar redactie vergadering aan gegeven hier in het eerst volgende nummer aandacht aan te besteden.

Met vriendelijke groet,
Martin de Wolf