De 21e eeuw is van alle tijden

Keizer.gr.kerk.aff-14-5-17

G

Gsvb  |  14 mei 2017

Een bijzonder BENEFIETCONCERT in de KEIZERSGRACHTKERK

Keizersgracht 566, zondagavond 14 mei om 19.30 uur
Centraal Kamerkoor m.m.v. het DuoVanCampVanDelft & Vocaal Kwartet Camerata

actuele gebeurtenissen omgezet in prachtige muziek, o.a. 

·         prijswinnende animatie Father and Daughter van Michael Dudok de Wit, cello en  piano

·         Innocent Summer Clouds gecomponeerd n.av. de ramp met de MH17

·         See the Wretched Strangers gecomponeerd n.a.v. een toneelstuk (o.a. Shakespeare) over de 16e eeuwse protesten in Londen tegen de komst van bootvluchtelingen, toen net als nu door velen als bedreiging gezien i.p.v. als mensen in nood.

meer op www.keizersgrachtkerk.nl

 

De toegang is gratis, maar na afloop wordt u gevraagd een bijdrage te geven t.b.v. warme maaltijden in de nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Marnixstraat, het Stoelenproject.