Het Groen Cafe op Tournee!

27 juni
zomervakantie
29 augustus
26 september
31 oktoberGroenCafe banner

Bestuur

Bestuur  |  30 mei 2017

Ontmoet je Groen Netwerk op 30 mei in de Jordaan
Het Groen Café is op tournee!


Wij zijn deze keer te gast in het Claverhuis van Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. Kees Kramer is daar opbouwwerker groen. Hij ondersteunt bewoners die aan zelfbeheer doen in stukjes gemeentegroen, zoals plantsoen, geveltuin of bakken. Ook organiseren ze
cursussen over bijvoorbeeld fermenteren, stadmoestuinieren en snoeien. Bewoners kunnen altijd zonder afspraak binnenlopen als ze vragen hebben over de openbare ruimte of het groen.

Groen in de stad leeft en veel mensen dragen bij aan een gezonde en groene stad. Het is fijn en nuttig om te weten wie in het groennetwerk zit, waar een ander mee bezig is en hoe je aan financiering, informatie of vrijwilligers komt. Het Groen Café biedt op een laagdrempelige manier plek aan kennismaking en kennis delen.
Veel bezoekers van het Groen Café komen voor informatie over stadslandbouw en de nieuwe gemeentelijke subsidies. Voor Stadslandbouw, groene gevels en daken, Groen in de buurt, groene schoolpleinen en Projectvoorbereiding Collectieve Duurzame Initiatieven kun je bij de gemeente aanvragen indienen om de stad groen, gezonder en duurzamer te maken. De Agenda's Groen en Duurzaam lopen tot eind 2018. We merken dat initiatiefnemers veel creatieve ideeën en plannen hebben om de bewoners en kinderen meer bij het groen in de stad te betrekken.

Heb je zelf een aanvraag ingediend, vertel ons je ervaringen rondom de subsidie-aanvraag en ook hoe de uitvoering in de buurt verloopt. Met jouw praktijkervaring en kennis kunnen wij andere aanvragers verder helpen. Blijf vooral het Groen Café bezoeken om ons collectief geheugen uit te breiden!

Elke laatste dinsdagmiddag van de maand is het Groen Café open. Tussen 16.00 en 18.00 uur ben je welkom. Neem gerust anderen mee als het voor hen ook interessant is. Mocht je op die dinsdag niet kunnen maar je hebt wel een vraag, neem dan contact met ons op! We kunnen de vraag namens jou stellen tijdens het Groen Café, of op een ander moment afspreken. kees jordaangoudenreael.nl

Planning Groen Café