Groene straatdag Noorderspeetuin

logo groene straatdag 2017-page-001

Bestuur

Bestuur  |  12 mei 2018

 

12 mei van 12:00 - 16:00

noorderspeeltuin

2e lindendwarsstraat 10 

 

In een paar jaar tijd is de jaarlijkse Groene Straatdag in de Jordaan snel uitgegroeid tot een gezellige, gevarieerde markt met een twintigtal kramen waarbij natuur en milieu centraal staan. Groene buurtinitiatieven zoals de gierzwaluwwerkgroep presenteren zich, Gert Snoei kan u de beginselen van het snoeien bijbrengen, de plantendokter is aanwezig om uw groene probleemgevallen aan voor te leggen, er is een plantenruilhoek en tegen een schappelijke prijs kunnen biologisch gekweekte planten aangeschaft worden voor in uw (gevel)tuin. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.

Dit jaar wordt ook het regentonproject aan de buurt gepresenteerd en worden instructies gegeven hoe zo’n ton te installeren.

Voor de jeugd zijn er diverse sport- en spelactiviteiten en groene workshops.

De speeltuinvereniging zorgt voor de versnaperingen en dankzij een bijdrage van de werkgroep Kunst & Cultuur kan het geheel muzikaal worden omlijst door het Molino strijkerstrio en het Amsterdams Smartlappenkoor. De speeltuinvereniging zorgt voor de versnaperingen.

De lijst met deelnemende organisaties staat op de website www.jordaangoudenreael.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kramer: 06 - 1558 4096 of kees jordaangoudenreael.nl

 

zelf deelnemen met een kraam, neem dan contact op met Kees.