Orgelconcert

Orgel 4

W

Westerkerk  |  01 september 2018

Concert ter gelegenheid van de ingebruikname na de restauratie van het H.A. Visser Orgel.
Programma:
-‘Le Bouquetʹ van Daan Manneke
-Werken voor panfluit en orgel
Door: Elena van Slogteren (sopraan), Matthijs Koene (panfluit), Evan Bogerd en Jos van der Kooy (orgel)

Aanvang: 15.30 uur

Toegang vrij, bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld!