Outsider ART in het Claverhuis

CLAVERHUISVITRINE

I

Isisnedlonimail  |  29 april 2018

Van 23 febr. t/m 30 april zijn er  10 schilderijen,8 objecten en 7 bedtekenboekjes  van mij in het Claverhuis te zien.Vooral het in bed tekenen spant de kroon.Voor ik ga slapen of bij het ontwaken teken ik in bed.Inmiddels zijn er al 50 boekjes van vol getekend.De objecten hebben veelal een roze kleur en hebben alle werken betekenissen. Cre-eren  is mijn lust en mijn leven en houvast en behoor ik tot de Outsider Art groep.(Amsterdam heeft inmiddels een Galerie en museum in de Hermitage) Outsiderart kunstenaars  bestaan uit verschillende soorten en maten en behoor ik tot de excentriekelingen  met veel behoefte tot zelf-expressie.Ik wens de bezoekers van het Claverhuis veel nieuwe inspiratie  bij het bekijken van mijn kunst. Zie voor meer werk en info ; www.isisnedloni.nl