Spraakmakende vrouwen

20191027-Adriana-Schrder-web

J

Jordaanmuseum  |  08 maart 2019

Op vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Die dag vestigen wij de aandacht op de levens van spraakmakende vrouwen in de wijk de Jordaan, op vrouwen uit alle rangen en standen. De tentoonstelling 1001 vrouwen, tot en met 10 maart 2019 te zien in het Amsterdam Museum, stemde ons tot nadenken. Tijdens de wandeling en de nazit stellen wij de vraag: wie verdient een plek in het geheugen van de Jordaan?

De wandeling start in De Rietvinck, Vinkenstraat 185. In de tentoonstelling De Jordaancultuur kregen vrouwen uit de wijk een belangrijke plek toebedeeld, onder meer dienstmeisjes en werksters. Vervolgens wandelen wij naar het 'zeven-centen-schooltje', de allereerste kinderbewaarplaats in Amsterdam, eind negentiende eeuw gesticht door Femina Müller. Wij bezoeken de plekken waar Neel Doff verhalen als Keetje Tippel en De dag dat Mina mij meenam situeerde.

Verteld wordt over Kee Spek, Mina de Mop en Kee Seur, die op de Willemsstraat woonden waar in het gebouw Tot Heil des Volks de revue en variété artiest Heintje Davids te gast was, evenals koningin Emma, resp. Wilhelmina en Juliana.

En kent u Adrienne Solser die tijdens haar optredens lachsalvo’s oogste in de rol van Ka de Suffragette uit de Jordaan of Bolle Bet uit de Willemsstraat. En wist u dat Tante Leen was geboren op de willemsstraat en Bet van Beeren op de Lindengracht en dat Alette Jacobs jarenlang spreekuur hield in de Tichelstraat?

Veel meer vrouwen verdienen een plek in Het Geheugen van de Jordaan. Wij zijn benieuwd naar uw voorkeuren. Daarom vragen wij u te kiezen uit de namen van de vrouwen die tijdens de wandeling ter sprake kwamen, of namen van vrouwen mee te nemen met een beschrijving van hun verdiensten. 
Tijdens de nazit met borrel praten wij over de door de deelnemers gekozen vrouwen en hun verdiensten.

 Tickets bestellen via de website van het Jordaanmuseum

https://www.jordaanmuseum.nl/