Theatervoorstelling Broos

F

Frank Groot  |  28 maart 2017

Broos is een actuele voorstelling over ouderenmishandeling. Angst en schaamte maken het niet gemakkelijk om erover te praten. Toch is het nodig om er aandacht aan te besteden, want ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt ermee te maken.

(H)erkenning van mishandeling is dan ook enorm belangrijk, niet alleen voor mantelzorgers,

professionals in de zorg maar ook voor studenten in opleiding en buurtgenoten.

In de voorstelling worden voor iedereen herkenbare situaties gespeeld. Het is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling gaat. Mishandeling is dan ook een breed begrip.

Broos nodigt uit tot medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid. Toch is het een

voorstelling met een lach en een traan. Het is zwaar, maar ook komisch.

Sommige acteurs zijn boven de 80 jaar. Zij maken het thema uitermate invoelbaar!

In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van drama en muziek.

De voorstelling vindt plaats in de Maximazaal van het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT), Mauritskade 63. Na afloop is er onder het genot van een drankje en hapje gelegenheid tot napraten in de prachtige marmeren hal. Aanvang: 14.30 uur.  

Wilt u de voorstelling bij wonen dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres reserveringen drang.nl   of 070-3464645 onder vermelding van datum, locatie en met hoeveel personen u komt.

Dinsdag 28 maart. Aanvang: 14.30 uur. Poster