Van Kloosterhof tot biertuin

Karthuizers-Gawronski

J

Jordaanmuseum  |  30 september 2017

VAN KLOOSTERHOF TOT BIERTUIN
Wandeling in de Noord-Jordaan: zaterdag 30 september, 11.00 - 13.00 uur. Aanmelden noodzakelijk via info jordaanmuseum.nl

Te midden van het polderlandschap verrees 1392 het Karthuizersklooster. In 1566 werd het klooster geplunderd en na het beleg van Amsterdam in 1577 vrijwel geheel vernietigd. Enkele gebrandschilderde ramen, kostbare boeken, oorkonden, een muziekblad en een schilderij van Jacob van Oostsanen konden worden gered.
Het schilderij maakte Van Oostsanen in opdracht van Margareet Boelen. Zij schonk het in 1512 aan het klooster. Tijdens opgravingen in 2001 zijn bij de Karthuizersstraat over een lengte van 16 meter twee parallel aan elkaar gelegen muren blootgelegd.

Het Karthuizersklooster heette 'Sint Andries ter Zaliger Haven'. Dat het klooster volgens de richtlijnen van de Grande Chartreuse bij Grenoble zal zijn gebouwd (zie reconstructie tekening), blijkt uit de tekening die Visscher ca 1607 maakte van twee cellen en een rosmolen. Die cellen lijken op die van het karthuizersklooster in Padula, dat de storm der tijden overleefde en een UNESCO-status kreeg. Of de monniken in Amsterdam volgens de strenge ascetische regels van deze kloosterorde leefden, werd begin zeventiende eeuw in twijfel getrokken.

In de verlaten kloostercellen vestigden zich herbergiers. Het kloosterterrein werd al vóór 1614 getransformeerd in een uitgaanscentrum met biertuinen. Op de gekleurde kaart die Balthasar Florisz Berckenrode ca. 1638 maakte zijn de herbergen De Kleine Karthuizers en De Grote Karthuizers te zien, en de biertafels.
Begin 18de eeuw was De Kleine Karthuizers een ontmoetingsplek van een groep dichters die elkaars doen en laten in rijm beschreef.