Werkgroep 'Meer Groen' in de Jordaan

 LOGO meer groen in de Jordaan

Bestuur

Bestuur  |  13 oktober 2016

Meer groen

De werkgroep Meer Groen in de Jordaan is opgericht in 1991. De Jordaan is een dicht bebouwd gebied zonder veel groene ruimte en deze werkgroep van bewoners wil daarom de hoeveelheid groen en de kwaliteit van het groen in de Jordaan, met name in de openbare ruimte verbeteren. De werkgroep probeert daartoe bewoners te stimuleren om groen in de openbare ruimte te plaatsen en verzorgen en in samenspraak met het stadsdeel en de Gemeente meer en beter openbaar groen te realiseren.

Voor dit doel zijn een aantal activiteiten ontwikkeld, waaronder:

  • Groene Straatdag
  • Groenmiddag herfst
  • Open Tuinendag Jordaan
  • Excursies naar tuinen in en om Amsterdam
  • Schone Straatdag
  • Bijdragen aan de groene nieuwsbrief van het wijkcentrum en de wijkkrant

 

Open Tuinendag Jordaan 2018

De Open Tuinendag 2018 vindt plaats op zondag 10 juni van 11.00 tot 16.30 uur.

De beginpunten in de Noord- en Zuid-Jordaan van de tuinenroute, waar op de dag zelf á  2,50 p.p. routebeschrijvingen kunnen worden gekocht, zijn: de tuin achter de poort op Willemsstraat 132 en de tuin van de Looiershof, ingang Passeerdersstraat naast nr. 18-24. Deelnemende tuinen zijn te herkennen aan de groene ballonnen bij de ingang.

 

Openbaar groen

Daarnaast probeert de werkgroep invloed uit te oefenen op politieke partijen, bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en om bij te (blijven) dragen aan het eigen initiatief van bewoners m.b.t. aanleg en onderhoud van groen, zoals zelfbeheerprojecten en geveltuinen. De werkgroep is aangesloten bij Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Landschap Noord-Holland en staat in contact met groengroepen in andere stadsdelen voor het bundelen van activiteiten en het uitwisselen van expertise. De werkgroep heeft 1 lid afgevaardigd in de Wijkraad Jordaan & Gouden Reael.

Vrijwilligers gezocht

De werkgroep is altijd op zoek naar mensen die als vrijwilliger mee willen doen met de activiteiten en/of die zich in de werkgroep willen inzetten om activiteiten te organiseren en ontwikkelen. Wij vergaderen een paar keer per jaar om onze activiteiten te plannen. 
Als u mee wilt doen kunt u contact opnemen met: Tryntsje Bakkum, tel. 020-6273392
tr.bakkum wxs.nl