Nieuwsbrief Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 
 

Nieuwsbrief December 2017

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • BijenHotels zoeken beschermheren en -dames
  • Lichtjesactie December
  • Groenploeg helpt in tuintjes
  • Alzheimer Trefpunt December
  • Bloembakken Berensluisbrug zoeken beheerder
 
  afb. nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie

De medewerkers en besturen van DOCK, CentraM en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, samenwerkend in de Westelijke Binnenstad, wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

 

Het Wijkcentrum is tussen Kerst en Oud&Nieuw gesloten, maar wij hopen u in het nieuwe jaar graag te zien op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari van 16.30 tot 18.30 uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

 
  BT and BH 460x337

BijenTotems en BijenHotels zoeken beschermheren en -dames

BijenTotems en BijenHotels helpen om het uitsterven van wilde bijen tegen te gaan. Ze zijn een vergroening van de buurt en ze bevorderen de band, de sociale cohesie, van buurtbewoners.

 

Buurtbewoners worden dankzij BijenTotems betrokken bij de zorg voor natuur in de straat. Wilde of solitaire bijen zorgen voor de bestuiving van heel veel plantensoorten. In de BijenTotems groeien planten die goed voedsel bieden voor bijen. In de BijenHotels kunnen ze veilig overwinteren. Iedere BijenTotem is gewijd aan één van de ruim 350 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen. Die is afgebeeld in een sculptuur bovenop de totem. BijenTotems staan in de publieke ruimte.

Een groep bewoners die samen een ingang delen, worden beschermers van hun eigen BijenHotel en BijenTotem. Het hotel kan aan een balkon of dergelijk worden bevestigd, de totem staat bij hun woongebouw op straat. De gezamenlijke zorg bevordert de interactie, begrip en empathie en draagt bij aan een veiliger omgeving.


BeeCare Amsterdam kan buurtbewoners helpen bij het indienen van een verzoek om steun voor dit buurtinitiatief.

 

Neem voor meer informatie contact op met beecare@blindpainters.org.

  
  20170131_135919

Lichtjesactie December

In de maand december organiseren de Repaircafe’s in Amsterdam Centrum een ‘Lichtjesactie’. Iedereen die thuis een kapotte lamp heeft, een fiets heeft met een lamp die niet meer werkt of kerstverlichting heeft waar even naar gekeken moet worden is van harte welkom.

Reparatie is gratis en de Repaircafe’s vindt u op onderstaande locaties:

 

Buurtcentrum De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
Amsterdam

Elke eerste maandag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur.

 

Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad, de Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201

Amsterdam

Elke eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Activiteitencentrum Reel

Tussen de bogen 16

Amsterdam

Elke dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur.

 
  verwaarloosde tuin

Groenploeg helpt in tuintjes

Steeds meer mensen in de binnenstad kunnen hun tuintje niet meer goed verzorgen. Meestal gaat het hier om het zwaardere werk zoals het snoeien van dikke takken.

 

De Groenploeg van het Wijkcentrum, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, gaat bij ouderen en hulpbehoevenden langs. Zij korten bijvoorbeeld bomen en planten in, waardoor er weer meer daglicht in huis komt en tuinen en stoepen weer begaanbaar worden.

 

De Groenploeg heeft nog ruimte voor nieuwe klussen. Ken je buurtbewoners die hulp goed kunnen gebruiken? Neem dan contact op met Kees Kramer:

kees@jordaangoudenreael.nl

06 - 1558 4096

Lees meer...

 
  alzheimer Nederland orgineel

Alzheimer Trefpunt December

Op woensdag 6 december vindt alweer het laatste Alzheimer Trefpunt van dit jaar plaats. De data en thema's voor de eerste bijeenkomsten in 2018 zijn ook al bekend:

 

7 februari: Omgaan met veranderend gedrag

7 maart: Hulp en ondersteuning bij Dementie in Amsterdam Centrum

4 april: Mantelzorger, hoe zorg je goed voor jezelf?

 

Het thema van 6 december is Feestdagen en Dementie. De feestdagen zijn vaak belangrijk om samen te zijn. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat de feestdagen ook echt prettig zijn voor iemand met dementie, voor mantelzorgers en ook voor andere mensen in de omgeving? Onder de aanwezigen van deze avond bevinden zich veel deskundigen. Met hen willen we deze avond praten over hun ervaringen.

 

Kom langs bij het Huis De Pinto aan de Antoniebreestraat 69.

 

Programma: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur, afsluiting 21.30 uur.

 
  berensluisbrug foto

Bloembakken Berensluisbrug zoeken beheerder

De afgelopen vier jaar heeft Martijn Bultsma met veel plezier de brugbloembakken aan de Berensluisbrug verzorgd. Aan deze brug over de Elandsgracht/Prinsengracht hangen acht bakken van 100 bij 30 cm. Martijn had altijd roze geraniums in de bakken staan: een prachtig gezicht als ze vol in bloei stonden! Martijn gaat echter naar Zeeland verhuizen. Wie wil het stokje van hem overnemen?

 

Wie de bakken in beheer neemt, mag zelf bepalen welke planten erin komen. Ook worden de kosten door het stadsdeel vergoed. De tijdsinvestering hangt af van de keuze van de planten en van het weer. Voor meer informatie bel of mail Kees Kramer:

kees@jordaangoudenreael.nl

06 - 1558 4096