1 maart Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum

http://alzheimernederland.m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=JLAMhBFTQSBK2Iw&actId=4143501&command=openhtmltineke_en_echtgenoot_004_web__002_

M

Marjolijn van Leeuwen  |  01 maart 2017

Inloop vanaf 19:00, start 19:30, einde 21:30

Thema:  DEMENTIE EN INTIMITEIT.

Over dementie en de gevolgen voor de intimiteit wordt vaak niet openlijk gesproken.

Ook de intimiteit kan  door de medicatie of de dementie veranderen.

“Je blijft toch voor elkaar zorgen”

Liesbeth Stam komt in haar werk deze vragen regelmatig tegen en zal hierover vanavond met u in gesprek gaan.

Gastspreker: Drs Liesbeth Stam, relatiegezinstherapeut en seksuoloog NVVS.

 

bekijk de nieuwsbrief van Alzheimer Nederland met tips om u relatie liefdevol te houden