Info@jordaanmuseum.nl

Beraud Jean -1600 bij 900-5

J

Jordaanmuseum  |  27 oktober 2019

Dienstbodes fantaseren over een groots leven in New York

Rembrandt had een dienstbode na het overlijden van zijn vrouw Saskia. Haar levenslot was niet gelukkig. Uiterst kwetsbaar waren de meisjes die soms op 11-jarige leeftijd als "binnenmeisje" gingen werken. Dat was al zo in de zestiende eeuw, maar ook in latere tijden. Aan het Jordaanmuseum werden brieven geschonken van dienstbodes die eind negentiende eeuw fantaseerden over een ontsnapping aan hun lot.

Dienstbodes en werksters
Vrouwen uit de volksklasse hadden weinig keuzemogelijkheden. Dienstbode, werkster of naaister konden zij worden, of werken in de vele bedrijfjes in de stad (garnalenpelster, koffiepikster, aardappelschilster, etc).
De meisjes die de brieven schreven zijn opmerkelijk openhartig over hun verlangens en wensen en over de mevrouwen bij wie zij dienden en die over hen klaagden. Hoofdrolspeelster in ons verhaal is Sijggie, zij groeide op aan de Korte Prinsengracht.

Achtergrondinformatie

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/14705/dienstbodes-fantaseren-over-een-groots-leven-in-new-york

Kaartjes kopen

https://www.jordaanmuseum.nl/tickets/