Subsidie voor bewonersinitiatieven

Subsidie

In de Jordaan en Gouden Reael zijn tal van bewoners in de buurt actief, bijvoorbeeld bij zelfbeheer groen, kunst & cultuur en buurtevenementen op het gebied van wonen en huren.

Heeft u ook een idee of plan voor de buurt of straat? Dan kunt u daarvoor bij het Wijkcentrum subsidie aanvragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen geeft u voorafgaand aan het evenement/activiteit een toelichting in de Wijkraadsvergadering en doet u na afloop een mondeling evaluatie verslag.

Het bestuur van het wijkcentrum vergadert regelmatig en behandelt dan ook de subsidieaanvragen.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier 2021 PDF downloaden 

 

Declaratieformulier downloaden

Richtlijnen

Subsidie richtlijnen per 1 januari 2021

 

Toegekende buurtsubsidie in 2020