Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

 

Bijeenkomsten Bewonersplatform/Wijkraad 2022 op afroep:

Maandag 14 februari, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis 

Maandag 25 april, 20.00 – 21.30 uur, afgelast

Maandag 11 juli, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis, afgelast

Maandag 26 september, 20.00 – 21.30 uur, afgelast

Maandag 12 december, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis, afgelast.

---------------------------------------------------------------

Verslag actiepunten vergadering Wijkraad Jordaan & Gouden Reael

Actie: Wally Soesman informeert bij de Gemeente naar de gevolgen voor het OV van project ‘Oranje Loper’.

 

--------------------------------------------------------------------

contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:

d.van.veen amsterdam.nlj.van.proosdij amsterdam.nl ; n.zeevenhoven amsterdam.nl ; b.van.der.sande amsterdam.nl ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/ 

 

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael
De wijkraad komt vijf keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergader adressen:
Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148