Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

Buurt-Platform Jordaan & Gouden Reael had op 23 April jl. een introductiegesprek met de nieuw gekozen Stadsdeelcommissie Centrum-West. Daarnaast maakten diverse genodigde belangengroepen zoals Stadsdorp Dijk en Plein (Haarlemmerbuurt) gebruik van deze mogelijkheid kennis te maken met de Stadsdeel commissie.

Onderwerpen die regelmatig tijdens de vergaderingen besproken worden zijn:

a) verkeer, overlast op met name Rozengracht, Marnixstraat en Haarlemmerdijk.

b) behoud van sociale huurwoningen.

c) meer senior-woningen in de Jordaan en Gouden Reael.

d) diversiteit van het winkelaanbod.

 

contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:  

d.van.veen amsterdam.nl   ;  j.van.proosdij amsterdam.nl   ; n.zeevenhoven amsterdam.nl    ;   b.van.der.sande amsterdam.nl   ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/ 

 

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael
De wijkraad komt vijf keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata wijkraad 2020

Dinsdag 21 januari, 20.00-21.30 uur, Claverhuis
Afgelast ivm Corona! Maandag 30 maart.
Maandag 15 juni, Claverhuis 20.00-21.30 uur
Maandag 14 september, Koffiehuis vd Volksbond, 20.00-21.30 uur
Maandag 7 december, Claverhuis 20.00-21.30 uur


Vergader adressen:

Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148

 

Verslagen wijkraads-bijeenkomsten 2019

Wijkraadsvergadering 124  (25/2)
Wijkraadsvergadering 125  (15/4)
Wijkraadsvergadering 126  (24/6)
Wijkraadsvergadering 127  (16/9)
Wijkraadsvergadering 128  (2/12)