Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

 

Bijeenkomsten Bewonersplatform/Wijkraad 2023 op afroep. 

Indien het noodzakelijk is om een bijeenkomst te organisren wordt u hiervan op de hoogte gesteld en voor uitgenodigd. Op dit moment is er nog geen planning voor bijeenkomsten in 2024.

Vergader adressen:
Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148

 

--------------------------------------------------------------------

Contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:

d.van.veen amsterdam.nl