Algemeen

Een bewonersinitiatief is een activiteit voor een groep mensen in een buurt waarbij het initiatief bij de bewoners ligt. Het kunnen uiteenlopende activiteiten zijn. Over het algemeen zijn deze activiteiten voor een groep mensen interessant, ze zijn laagdrempelig en (bijna) gratis.

Voor bewonersinitiatieven zijn subsidies beschikbaar bijvoorbeeld bij het Wijkcentrum maar ook bij het Stadsdeel of bij fondsen.

Het bestuur van het Wijkcentrum kan u meer vertellen bij het opzetten of uitvoeren van een activiteit.