Alzheimertrefpunt Amsterdam Centrum

Bestuur

Bestuur  |  05 september 2017

De werkgroep Alzheimertrefpunt Amsterdam Centrum is een samenwerking tussen organisaties en bewoners. 

Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn welkom. U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die u meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en de toegang is gratis.

Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69.

 

programma voorjaar 2018

Woensdag 7 FEBRUARI 2018:          OMGAAN MET VERANDEREND GEDRAG

 Dementie veroorzaakt veranderingen in het gedrag die door de omgeving niet altijd te begrijpen zijn. Dat is moeilijk voor alle betrokkenen. Probleemgedrag kun je zien als een signaal dat er voor de persoon met dementie iets niet goed zit. Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog en auteur van veel artikelen en boeken over dementie vertelt hoe je hiermee om kunt gaan.
Voor het verslag van deze avond, klik hier.

 

Woensdag 7 MAART 2018:              HULP EN ONDERSTEUNING BIJ DEMENTIE

Als de diagnose dementie is gesteld, lijkt de wereld om u heen in te storten. Er zijn veel veranderingen en er komt veel op u af. Op deze avond bespreken we, samen met casemanagers uit de buurt, waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning in Amsterdam Centrum.

 

Woensdag 4 APRIL 2018:                 HOE ZORG JE VOOR JEZELF ALS JE ZORGT VOOR

                                                       EEN NAASTE MET DEMENTIE

Als je de belangrijkste verzorgende bent van een naaste met dementie, is er een flinke kans dat je je eigen behoefte uit het oog verliest. Je wilt je naaste tenslotte zo goed mogelijk helpen. Maar als je als mantelzorger niet voor jezelf zorgt, bestaat het risico dat je de zorg op een gegeven moment niet langer aankunt. Over dit thema gaan we deze avond in gesprek.

 

Het alzheimer trefpunt kan altijd hulp gebruiken. wilt u zich opgeven als vrijwilliger of wilt u gewoon meer weten over deze organisatie. 

www.alzheimeramsterdam.nl hier vind u informatie over andere Alzheimertrefpunten binnen Amsterdam.

 

  • Kees Kramer, (Coördinator, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael) kees jordaangoudenreael.nl  of tel: 06-1558 4096
  • Sjef van Bommel (vrijwilliger, gespreksleider/gastheer)
  • Noor Conijn (Centram) noor.conijn centram.nl of tel: 06-44740437
  • Jose Kersten (Centram) jose.kersten centram.nl
  • Niesje Snijder (Buurtzorg Nederland) n.snijder buurtzorgnederland.com

  • Annelies Verbist (Cordaan) AnnelieV cordaan.nl  

  • Ingrid Ploeg (vrijwilliger)
  • Nel van Rietschoten (vrijwilliger)
  • alzheimer Nederland orgineel