Buurt-Platform Jordaan-Gouden Reael in gesprek met de nieuwe Stadsdeelcommissie.

Wijkraad_19decemberVERKL

Bestuur

Bestuur  |  05 juni 2018

Buurt-Platform Jordaan - Gouden Reael had op 23 April jl. een introductiegesprek met de nieuw gekozen Stadsdeelcommissie Centrum-West. Daarnaast maakten diverse genodigde belangengroepen zoals Stadsdorp Dijk en Plein (Haarlemmerbuurt) gebruik van deze mogelijkheid kennis te maken met de Stadsdeel commissie.

 

Introductie

In een korte introductie stelden Julia van Proosdij (PvdA), Debbie van Veen (D66), Bas van der Sande (VVD) en Noah Zeevenhooven (GL)  dat hun respectievelijke partijlijnen niet perse leidend zullen zijn bij hun werk. Voor de Commissie is vooral van belang dat bewoners aangeven wat zij in hun buurt gedaan willen krijgen. Plannen kunnen stedelijk zijn maar als sprake is van lokale problemen dan kan de Commissie deze aandachtspunten bij de Gemeente agenderen. Ook kan zij namens de bewoners

dwingend adviseren. Maar er valt nog veel  te ontdekken.  Helaas kan de Stadsdeelcommissie gemeentelijke plannen vooraf nog niet inzien. Het viertal raadt de bewoners aan gebruik te maken van hun recht op inspreken. Zowel bij de Commissie als bij de Gemeente zelf. In ieder geval is de Stadsdeelcommissie er niet voor problemen tussen bewoners onderling.

 

Onderwerpen

Het gesprek richtte zich vervolgens op drie, voor bewoners,  belangrijke punten:

a) verkeer, overlast op met name Rozengracht, Marnixstraat en Haarlemmerdijk.

De overlast op de Rozengracht betreft de intensiteit en snelheid van het autoverkeer, vooral voor overstekende voetgangers. Om de doorstroming te bevorderen staan stoplichten te kort op groen. Het geregeld negeren van stoplichten door zowel snelverkeer als fietsers maakt van oversteken een levensgevaarlijke actie. Flitspalen zijn (te) duur en de boetes gaan naar het Rijk. Geen optie dus. Noah Zeevenhoven stelt voor bij herinrichting de oplossing  van de Sarphatistraat als voorbeeld te nemen.

 

De Marnixstraat heeft last van de intensiteit van streekbussen en (te) hardrijdende auto’s. Een 30km/u zone met drempels is geen optie. Drempels vormen een probleem voor de bussen en trams. Een oplossing lijkt dan ook nog niet gevonden.

Doorgaand (snel-) fietsverkeer zorgt voor overlast op de Haarlemmerdijk en -plein.  Daarnaast zorgt de toepassing van “nietjes” voor een rommelige stalling van fietsen. Dit belemmert de voetgangers. Er zijn ideeën voor een snelfietsroute die over de Haarlemmerhouttuinen en het Westerpark zal gaan lopen. Voordat die plannen gerealiseerd zijn moet gekeken worden hoe de overlast op Haarlemmerdijk en -plein weggenomen kan worden.

b) behoud van sociale huurwoningen.

Dit onderwerp toont een verschil van mening binnen de Commissie. Noah Zeevenhoven, Groen Links, verwoordde de mening van de Wijkraad met zijn uitspraak te streven naar een absolute stop op de verkoop van sociale huurwoningen. VVD-er Bas van der Sande heeft geen probleem met die verkoop - zo verkreeg hij zijn eigen woning - en voelt er niet veel voor zich met zo’n stop bezig te houden. Het scheef-wonen punt zou volgens hem punt van aandacht moeten zijn. Het Buurt-Platform zal flink aan het werk moeten om de Stadsdeelcommissie aan haar kant te krijgen.

 

c) diversiteit van het winkelaanbod.

Verschraling van het winkelaanbod wordt mede in de hand gewerkt door leegstand door hoge huurprijzen, het oprukken van ketens (Domino’s) en winkels die zich richten op toerristen (zoals Smartshops). Tegen toeristenwinkels is al een voorbereidingsbesluit genomen. De Stadsdeelcommissie stelt als uitgangspunt tegen verschraling een beheerconstructie zoals NV Zeedijk (1012) voor: de organisatie die een pand beheert zou kunnen bepalen welk type middenstand er komt. Daarnaast zou in sommige gebieden een blow- en alcoholverbod kunnen helpen. Ook wordt een boete op leegstand voorgesteld.

Na twee uur besloot voorzitter Roos Perenboom het gesprek. Zij constateerde dat de interessante gedachtewisseling voldoende aanleiding geeft voor vervolggesprekken.
Zij  dankte de Stadsdeelcommissie  voor haar aanwezigheid.

 

contact Stadsdeelcommissie Centrum-West:  

d.van.veen amsterdam.nl ; j.van.proosdij amsterdam.nl ; n.zeevenhoven amsterdam.nlb.van.der.sande amsterdam.nl ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.