Fietspad, geen fietsstraat

activiteit

Bestuur

Bestuur  |  10 juni 2020

De Groene Marnix kiest wijzer: vrijliggende fietspaden!

Herinrichting Marnixstraat Noord

In de bewonersbrief van 25 mei over de herinrichting van onze straat in 2024 wordt U gevraagd Uw voorkeur uit de spreken voor één van de twee varianten: fietspad of fietsstraat.

Die keuze maakt U door middel van een keuzewijzer op marnixnoord amsterdam.nl

De Groene Marnix roept u op te kiezen voor: fietspad, geen fietsstraat.

In de variant vrijliggende fietspaden komen veel bredere, dus veilige fietspaden en bredere stoepen.

 De variant met de fietsstraten heeft grote nadelen, met name voor de bewoners:

  • Door de fietsstraten worden de stoepen smaller en de auto’s rijden en parkeren dicht bij de gevel.
  • Onze straat krijgt met een fietsstraat een hele brede rijbaan die moeilijk over te steken is. Op de OV- baan blijft de maximumsnelheid 50, op de fietsstraat rijden scooters en brommers die zich niet aan de 30 zullen houden. Die snelheid is groot probleem voor o.a invaliden (en ook de fietsers) die over zullen moeten steken omdat parkeren nog maar aan één kant mag.
  • Deze fietsstraat wordt smaller dan voorgeschreven is. Auto’s en fietsen delen de ruimte en dat is gevaarlijk voor kwetsbare fietsers: ouderen, kinderen, slechthorenden.
  • Vrachtverkeer zal door de drempels voor trillingen in de huizen zorgen.

Kortom: de leefbaarheid wordt niet gediend met een fietsstraat.

Vult u de kieswijzer vóór 1 augustus zó in, dat de uitkomst ten gunste van fietspaden is. U moet steeds uit twee voorbeelden kiezen, maar U ziet rechtsboven voor welke variant u kiest.

U kunt niet alleen de enquête invullen, maar U mag ook op het hele plan reageren via marnixnoord amsterdam.nl

Lees ook de Nota van Uitgangspunten op marnixnoord amsterdam.nl .

De  Groene Marnix zal zeker reageren. Belangrijke aandachtspunten zijn: het verdwijnen van de bomen, de wens tot verplaatsen van de busroute, en het daadwerkelijk zo snel mogelijk instellen van een 30 km-regime voor het OV en de taxi’s. De service-strook die ontoereikend is doordat het opheffen van 10 extra autoplekken onvoldoende ruimte opbrengt voor parkeren van fietsen, brommers en motoren, voor de extra laad-en losplaatsen, voor meer groen en de vuilcontainers. 

contact: degroenemarnix gmail.com

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.