Gezicht: Voorzitter werkgroep K&C, ook algemeen lid.

k en c

Bestuur

Bestuur  |  29 augustus 2018

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is De Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden Reael op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Binnen de groep is ook altijd ruimte voor een algemeen lid. 


DE WERKGROEP
In 1997 werd de werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan opgericht met als doel om de bewoners gratis concerten in hun stadsdeel aan te bieden. Het was een privé initiatief van een bewoner. Samen met het wijkcentrum werd gerealiseerd dat de gemeente Amsterdam een budget zou gaan verlenen. In 1999 kwam het gebied Gouden Reael erbij en kreeg de werkgroep toen haar huidige naam: Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden Reael. Sinds 2018 valt de werkgroep onder de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum.
De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die 8 à 9 zomerconcerten organiseren in hofjes en op pleinen in de Jordaan en Gouden Reael. Dit strekt zich uit van klassiek tot folk en van jazz tot smartlap en vindt om de week plaats op de zondagmiddag. In de herfstperiode volgt nog een reeks concerten in een binnenlocatie.


TAKEN VAN DE WERKGROEP
- leggen en onderhouden van contacten met artiestenmusici, representanten van de hofjes en andere (culturele) organisaties
- verzorgen van PR en communicatie
- regelen van vergunningen
- afhandelen van financiële zaken
- denken over en organiseren van (nieuwe) optredens
- deelnemen aan verschillende overlegorganen

De voorzitter heeft daarnaast als specifieke taken:
- samen met de secretaris opstellen van de agenda voor de werkgroepvergadering
- het voorbereiden en voorzitten van deze vergadering
- maken van het jaarverslag
- deelnemen aan de maandelijkse vergadering van de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 4 uur per week.

BELANGSTELLING?
Vindt u het leuk om met een enthousiast team te werken aan een muzikaal programma in de Jordaan en Gouden Reael, bent u een teamplayer en wilt u ook iets doen voor bewoners en passanten, neem dan contact op met de werkgroep.
Mail naar hofjesconcertenadam gmail.com of bel 020 - 6276072. De werkgroep benadert u dan zo snel mogelijk voor het maken van een afspraak.

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.