Natuurlijk Verbinden van mens & natuur

39522 Natuurlijk Verbinden voorkant

M

Marjolein Baars  |  22 juli 2020

Natuurlijk verbinden! mens & natuur in de Noord-Jordaan

Wij hebben een plan ingediend bij CentrumBegroot: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-35922. U mag tot 26 augustus als bewoner van Stadsdeel Centrum €250.000 verdelen in Centrum West/Oost via uw stembiljet met stemcode. Wilt u ons helpen als dit plan U aanspreekt? En uw buren, vrienden, kennissen in het stadsdeel uitnodigen mee te doen?

Een levende oase voor plant, mens en dier: natuurlijke samenhang
Met dit plan willen we het Madelievenplein transformeren van dump- en parkeerplek naar een levende en voedende oase voor plant, mens en dier, die rust en schoonheid ademt.
Door het plein en de aangrenzende binnen- en geveltuinen, balkons en daken in de buurt te benaderen als een geheel. En alle afzonderlijke plekken als 1 leefgebied te zien vanuit bijen, insecten, reptielen, vogels en water.

Meedoen? U kunt meedoen op een manier die bij U past. Van kant-en-klaar-pakket tot mee ontwikkelen en ‘werk verzetten’. Daar waar nodig werken we samen met ‘experts’. We gebruiken ervaring en ontwikkelde informatie van bestaande netwerken. We gaan uit van wat U kunt, wilt en ZIN in heeft. Zo leren we elkaar al doende op een andere manier kennen.

Ieder seizoen organiseren we een ‘groen’ evenement. Een kleine cultureel buurtinitiatief in de vorm van een plantenmarkt, samen een boombank of compostbak maken, plantjes zaaien, spenen en voortrekken in de vensterbank, een informatiebijeenkomst in Huis van de Wijk! Daar waar mogelijk vergezelt van muziek, spel, beeldende kunst of gedichten.
Zo verbinden we steeds meer ‘losse’ delen in de Jordaan natuurlijk én sociaal!

Spreekt dit u aan:https://centrumbegroot.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-35922

Mocht het plan toegekend worden, is er op 15 september van 14 - 15.30 uur of van 19.30-21 een informatieavond in het Claverhuis.

Wilt u meedoen of meer informatie: marjolein destichtingkoffer.nl .

Dank U en graag tot dan!

 

Ongepast? Meld het ons

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.