Palenplan

thumbnail_Palenplan-gem adam

Bestuur

Bestuur  |  22 maart 2023

De Gemeente is voornemens om alle bruggen over de Brouwersgracht en de bruggen over de Prinsengracht tot aan de Rozengracht af te sluiten. Dit zal enorme gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de buurt voor bewoners. Bijgaand wat informatie van de gemeente hieromtrent en de mening van een aantal bewoners die aanwezig waren op de eerste informatieavond afgelopen maandag. Er komen er nog 2 op 28 maart en op 3 april.

Hieronder verslag 1e voorlichting:

Afgelopen maandag, 20 maart, was er in de Noorderkerk een informatieavond verkeersmaatregelen Centrum-West. Voor een flink publiek van buurtbewoners lichtten de projectleiders van de gemeente de voorgenomen plannen toe.

1) Het invoeren van éénrichting verkeer in de Marnixstraat

2) Het afsluiten van alle bruggen over de Brouwersgracht en over de Prinsengracht tot aan de Rozengracht met vaste paaltjes

Vooral dat tweede plan leidde tot veel ongenoegen bij de aanwezigen. De enige toegang tot de Noord Jordaan zou zijn via de Marnixstraat en de Rozengracht. Met de voorgenomen werkzaamheden op de Raadhuisstraat/Rozengracht, zal die route in veel gevallen niet mogelijk zijn, dus dat betekent dat alles via de Bloemgracht, Westerstraat en de Willemstraat van en naar de Marnixstraat moet rijden.

Voor de Keizers- en Herengracht zijn de consequenties nog erger. Die kunnen alleen nog via de Raadhuisstraat hun wijk uitrijden.

Volgens de ambtenaren was dit hele plan gebaseerd op de wensen van bewoners en ondernemers in de buurt. Er waren peilingen gedaan die ingevoerd waren in “het model”. Uit de reacties van het publiek bleek dat weinig mensen zich hierin herkenden en vroegen dan ook of deze data openbaar beschikbaar gemaakt konden worden. Het lijkt erop dat dit plan bedacht is om aan de volgende wensen van de gemeente:

- Het invoeren van een autoluwe binnenstad

- Het ontlasten van een aantal bouwvallige bruggen

Vanuit het publiek werden de volgende bezwaren geuit:

- Toename van verkeer door bewoners doordat iedereen om moet rijden

- Toename van sluipverkeer doordat er minder mogelijkheden zijn om de wijk uit te rijden

- Toename van scootergebruik en snelle e-bikes, die veelal meer gevaarlijke situatie creeren dan automobilisten.

- Zwaar vrachtverkeer en de trillingen daardoor veroorzaakt met gevolgen voor de fundering van de panden.

- De wijk moet geen Venetië worden waar deze verkeersbeperkende maatregelen alleen maar aan bij zullen dragen.

 

Diverse alternatieve voorstellen werden gedaan om de verkeerscirculatie terug te brengen:

- Intelligent toegangssysteem met camera’s en nummerbord herkenning (ZTL in Italië, Amersfoort en andere Nederlandse steden)

- Beperking van parkeren door bezoekers.

 

Wat willen wij nu als bewoners?

1) Geen afsluiting van de bruggen

2) Terugdringen van scooters

3) Beperking van zwaar vrachtverkeer.

 

Wat kunt u doen als bewoner?

Bezoek de informatie avond op 28 maart (Boom Chicago) of 3 april (digitaal). Stuur een email met uw bezwaren naar: verkeersmaatregelenCW amsterdam.nl

1 reactie

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.

O

Olivier  |  16 oktober 2023

Hopelijk wordt dit heel erg snel terug gedraaid! NU moet iedereen km's omrijden, door andere buurten. Als het markt is en je zoekt een parkeerplek kun je niet meer op de andere grachten kijken. Je kunt niet meer de kortste weg in uit de jordaan nemen. Het is gewoon een openluchtmuseum aan het worden in plaats van een leefbare buurt.

Ongepast? Meld het ons