Samen Stadmaken

bestuur info

Bestuur

Bestuur  |  20 oktober 2021


Samen Stadmaken

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is deze zomer vastgesteld door de Gemeenteraad. ‘Samen Stadmaken’ is daarin een van de vijf keuzes voor onze ruimtelijke toekomst. Het idee daarachter is dat Amsterdam niet wordt gemaakt door gemeente en ontwikkelaars, maar door de hele gemeenschap.

Dit idee is niet nieuw, maar behoeft wel nieuw elan en nieuwe spelregels. Hoe “weven” we SAMEN verder aan de stad? Waarbij we recht doen aan de rijkdom van verscheidenheid. En zodat we de komende jaren op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen. Mensen die wonen in de stad en mensen die werken aan de stad.

In de nieuwe Omgevingsvisie is ‘Samen Stadmaken’ een van de vijf strategische keuzes (p248-257).

Het Team omgevingsvisie en Kracht van Mokum (een netwerk van bewonersnetwerken) gaan dat nu uitwerken tot een ‘uitvoeringsagenda’, oftewel een plan om aan de slag te gaan met Samen Stadmaken. Uit de lijst actiepunten op pagina 257 zullen een aantal worden geselecteerd om prioriteit te krijgen en nader te worden uitgewerkt.

Daarbij zijn wij benieuwd welke instrumenten mensen in buurten waardevol lijken. Met deze enquête peilen wij de meningen van Amsterdammers.


Uw mening wordt gevraagd over 9 instrumenten. Alvast heel erg bedankt voor uw deelname! 

Klik op de link voor meer info.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/omgevingsvisie/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=omgevingsvisie&utm_content=redirect

 

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.