Stadsdeelcommissie en verkiezingen

F

Frank Groot  |  20 november 2017

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 kiezen de bewoners van Amsterdam een nieuw bestuur voor de stad. Bewoners kiezen een kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. De kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een buurtbewoner die een woongebied vertegenwoordigt.

Lees hier alles op de website van de gemeente

Bestuurlijk stelsel 2018-2022

In 2018 verandert het bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam. In het nieuwe bestuurlijk stelsel blijven de zeven stadsdelen bestaan met een eigen dagelijks bestuur, met eigen taken en bevoegdheden. Daarnaast kunnen Amsterdammers het dagelijks bestuur adviseren via de stadsdeelcommissie.

Dagelijks bestuur stadsdelen

Het dagelijks bestuur van de stadsdelen wordt na de gemeenteraadsverkiezingen benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hoe het college de leden van deze besturen kiest, wordt na de verkiezingen bekend. Het dagelijks bestuur van elk stadsdeel bestaat straks uit drie leden.
Stadsdeelcommissies

Om de belangen van Amsterdammers op lokaal niveau te behartigen, wordt in elk stadsdeel een stadsdeelcommissie ingesteld. Bewoners die belangstelling hebben voor een plek in de stadsdeelcommissie kunnen zich hiervoor aanmelden.

Per woongebied in het stadsdeel nemen minimaal vier en maximaal zes bewoners deel aan de stadsdeelcommissie.
Het aantal commissieleden is per stadsdeel als volgt: Centrum (8 leden), Noord en Zuidoost (elk 12 leden), Zuid (13 leden), West (14 leden) en Nieuw-West en Oost (elk 16 leden).

Wat doet de stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur. Dit advies is zwaarwegend. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten.


U wilt meedoen

Alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan de verkiezingen op 21 maart 2018 en zich verkiesbaar stellen. Een bewoner die zich verkiesbaar stelt voor de stadsdeelcommissie hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. Dit mag wel.

Dit zijn de voorwaarden om mee te doen:

U woont in het gebied waarvoor u zich verkiesbaar stelt. Woont u (nog) niet in het gebied, dan moet u een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren.
Komt u van buiten de EU? Dan moet u minimaal drie jaar onafgebroken in Nederland wonen en gedurende deze periode over een rechtmatig verblijf beschikken.
Uw kandidatenlijst bestaat uit minimaal één persoon.
U hebt tien ondersteuningsverklaringen van bewoners uit uw gebied nodig voor registratie van uw kandidatenlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw stadsdeel of mailen naar bestuurlijkstelsel amsterdam.nl

 

1 reactie

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.

L

Lijst van de Buurt  |  26 december 2017

Omdat het bijna alle gevestigde partijen toch aan deze verkiezingen mee doen, (ook als ze tegen dit stelsel zijn!) willen we de onafhankelijke kandidaten oproepen zich uit praktisch oogpunt (registratie, aandacht vd pers) te verzamelen op een onafhankelijke lijst.
Daarvoor morgen (27 dec.) op de valreep, want laatste dag voor registratie van een kieslijst een Meetup:
https://www.meetup.com/Onafhankelijke-Stadsdeelcommissieleden-Amsterdam

Ongepast? Meld het ons