Steun voor geloofsverlater

activiteit

Bestuur

Bestuur  |  05 november 2021

Steun voor de geloofsverlater

Wat is De Vrijdenkplaats?

De Vrijdenkplaats brengt geloofsverlaters samen. Het platform biedt verbinding,herkenning, erkenning, versterking en inspiratie in een veilige omgeving. Iedereen iswelkom, wat je geloof ook is/was. Het platform heeft een besloten facebookgroep, biedtcursussen aan en organiseert borrels, bijeenkomsten en thema-avonden.
Naast Amsterdam zijn er ook groepen actief in de regio Rotterdam/Den Haag en Utrecht/Amersfoort.AMSTERDAM- Vanaf november start een gratis cursus voor mensen die hun geloofhebben of willen verlaten. “Als geloofsverlater kan je je best eenzaam voelen” vertelteen anonieme deelneemster, “tijdens de cursus was er zoveel herkenning, dat heeftme echt zelfvertrouwen gegeven.”Voor mensen die uit hun geloof of geloofsgemeenschap stappen ontbreekt vaak steun.

Hiermoet verandering in komen. In Amsterdam start daarom een reeks cursussen speciaal voorgeloofsverlaters. In drie gratis bijeenkomsten onderzoeken de deelnemers waar je tegenaankunt lopen bij het verlaten van een geloof en gaan ze op zoek naar handvatten om hiermeeom te gaan. “De cursus zet aan tot zelfonderzoek. Het samen delen voelt ondersteunend”,aldus een anonieme deelneemster die uit haar Islamitische geloofsgemeenschap stapte.

Decursussen worden georganiseerd door De Vrijdenkplaats, een platform voor geloofsverlatersopgericht door het Humanistisch Verbond."We zien dat deelnemers in geloofsachtergrond variëren van de Baptistengemeenschap of deHervormde Kerk tot de Islam, maar dat hun ervaringen vaak overeenkomen. De een worsteltmet levensvragen, de ander zoekt naar manieren om bij familie zichzelf te zijn,” aldusMarieke Keyzer van het Humanistisch Verbond. Wat ze gemeen hebben is een proces vanloskomen, dat gepaard kan gaan met positieve gevoelens zoals opluchting en vrijheid, maarook met twijfel en verdriet.

Een veilige omgeving
Sommige geloofsverlaters krijgen zelfs te maken met uitsluiting, dreiging of geweld. Hoe gaje daar mee om? Keyzer: “Allereerst bieden we een veilige omgeving, in kleine groepjes dievooraf gescreend zijn. In de cursus worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, wantieders situatie is anders. Deelnemers krijgen ondersteuning, en waarderen vooral het delenvan hun verhalen, wat herkenning en inspiratie biedt.”De cursus start op 9 november op locatie in Amsterdam-Oost.

Meer informatieis te vinden op www.humanistischverbond.nl/vrijdenkplaats 
 

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.