Bewoners-panels Jordaan en Rembrandtbuurt

Bestuur

Bestuur  |  10 september 2021

Stadsdeel Centrum stelt in de Jordaan en Rembrandtbuurt € 200.000,- buurtbudget ter beschikking voor bewonersinitiatieven.

Het stadsdeel wil bewoners zeggenschap geven over dit budget en is bezig met het vormen van 2 bewonerspanels. De bewonerspanels bestaan uit bewoners van de Jordaan en de Rembrandtbuurt. Zij mogen straks beslissen waar het bedrag van € 100.000,- per buurt aan wordt besteed.

Voordat er bewonersinitiatieven kunnen worden ingediend is het stadsdeel eerst bezig om 2 bewonerspanels te vormen. De bewonerspanels bestaan uit 11 tot 15 bewoners. De bewoners die deelnemen aan de bewonerspanels worden ingeloot via een steekproef uitgevoerd door Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Hiermee is een onafhankelijke uitvoering van de loting gegarandeerd.

Hoe het werkt
Op 24 augustus heeft een kleine groep bewoners uit de Jordaan en de Rembrandtbuurt, die in de steekproef van OIS zijn opgenomen, een uitnodiging ontvangen. Deze bewoners zijn gevraagd of zij willen deelnemen aan het bewonerspanel. Het stadsdeel hoopt dat er minimaal 11 bewoners reageren op deze oproep.

Als er in elke buurt minimaal 11 bewoners op de oproep hebben gereageerd, wordt eind oktober 2021 de samenstelling van de bewonerspanels bekendgemaakt. Aan het eind van het jaar kunnen de bewonerspanels aan de slag met het beoordelen van de plannen van bewoners voor verbetering van de buurt! 

In de tussentijd wordt een oproep aan bewoners van de Jordaan en Rembrandtbuurt om bewonersinitiatieven in te dienen. Daarvoor is een aparte website buurtbudget in de maak. Op deze website kunt u binnenkort alle informatie over het indienen van bewonersinitiatieven en het bewonerspanel vinden.

Wilt u op de hoogte blijven stuur dan een mail naar: buurtbudgetcentrum amsterdam.nl

dan ontvangt u de maandelijks de nieuwsbrief over het buurtbudget Jordaanbuurt en Rembrandtbuurt.

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.