Wijkraad

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad Jordaan & Gouden Reael

De wijkraad komt zes keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata wijkraad 2017

Maandag 13 februari, 20.00 uur, activiteitencentrum Reel
Maandag 8 mei, 20.00 uur, Claverhuis
Maandag 17 juli, 20.00 uur, activiteitencentrum Reel
Maandag 25 september, 20.00 uur, Claverhuis
Maandag 11 december, 20.00 uur, Claverhuis

Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70

Verslagen 2017
Wijkraadsverslag 13 februari

Verslagen 2016

Wijkraadsverslag 1 februari
Wijkraadsverslag 21 maart