Website spelregels

Als bewoner kun je zelf informatie plaatsen op deze website.

Als je een nieuwsbericht plaatst op onze website dan ga je automatisch akkoord met onderstaande spelregels.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft het recht om berichten aan te passen, plaatsing te weigeren of berichten te verwijderen wanneer u zich niet houdt aan deze spelregels. Lees de spelregels dus even rustig door. Ons streven is om uw bericht binnen 3 werkdagen te plaatsen.

Spelregels

  1. Het door u geplaatste nieuwsbericht of bewonersinitiatief bevat geen reclame voor commerciële activiteiten.
  2. Mocht u als professionele/commerciële organisatie een Nieuwsbericht of Item willen plaatsen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  3. Berichten voorzien van discriminerende teksten en/of grof taalgebruik worden niet geplaatst of verwijderd.
  4. Wilt u teksten of foto’s van onze website gebruiken voor andere doeleinden,neem dan contact met ons op.
  5. Uw nieuwsbericht of Item dient betrekking te hebben op- en plaats te vinden in- de Jordaan & Gouden Reael.

 

Heeft u vragen over de spelregels: email naar  bestuur jordaangoudenreael.nl  

 

Doel
Het doel van deze bewonerswebsite is om bewoners uit de buurt met elkaar in contact te brengen en meer met elkaar te delen wat er allemaal gebeurd in de buurt.

Privacy

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael (beheerder van deze website) handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Zonder de nadrukkelijke toestemming van betrokkenen verstrekken wij geen persoonlijke informatie aan derden.

Aansprakelijkheid

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie verstrekt op deze website.