Wijkcentrum

Westerkerk

 

Bouwen aan leefbare Jordaan & Gouden Reael

Door in te spelen op de behoeftes van bewoners, hen te verbinden, in hun kracht te zetten en te activeren bouwen wij samen aan een mooie, fijne en leefbare Jordaan en Gouden Reael. 

Bewonersorganisatie

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is een onafhankelijke bewonersorganisatie.
In het westelijk deel van centrum Amsterdam werken wij samen met bewoners en organisaties aan een optimaal woon- en werkklimaat.

Wij ondersteunen bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven op alle mogelijke manieren.  Daarnaast ontwikkelen wij activiteiten die aansluiten op de signalen die wij ontvangen uit de wijken.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft een bestuur van vrijwilligers en een wijkraad/bewoners-platform met daarin afgevaardigden van buurtgroepen.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael wordt gesubsidieerd door stadsdeel Amsterdam Centrum. Doelstelling van de stichting is het optimaliseren van het woon-, werk- en leefklimaat in beide wijken. In dit kader stimuleert het wijkcentrum onder meer de betrokkenheid van bewoners en sociale infrastructuren.

Werkgebied

Het werkgebied van het wijkcentrum wordt begrensd door het water van Prinsengracht, Singelgracht, Leidsegracht, Westerkanaal, Zoutkeetsgracht, Droogbak en het IJ.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft de ANBI-status.

Bank - NL44INGB0000019598
KVK-nummer 41212251
RSIN-nummer 801785315