Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Westerkerk

Bouwen aan een leefbare Jordaan & Gouden Reael

Door in te spelen op de behoeftes van bewoners, hen te verbinden en te activeren bouwen wij samen aan een mooie, fijne en leefbare Jordaan en Gouden Reael. 

Bewonersorganisatie / Bewonersplatform

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft een bestuur van vrijwilligers en een bewonersplatform met daarin afgevaardigden van buurtgroepen. De vergaderingen vinden op afroep van bewoners plaats.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael wordt gesubsidieerd door stadsdeel Amsterdam Centrum. Doelstelling van de stichting is het optimaliseren van het woon-, werk- en leefklimaat in beide wijken. In dit kader stimuleert het wijkcentrum onder meer de betrokkenheid van bewoners en sociale infrastructuren.

Werkgebied

Het werkgebied van het wijkcentrum wordt begrensd door het water van Prinsengracht, Singelgracht, Westelijke eilanden, Leidsegracht, Westerkanaal, Zoutkeetsgracht, Droogbak en het IJ.

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft de ANBI-status.

Bank - NL44INGB0000019598
KVK-nummer 41212251
RSIN-nummer 801785315