Bestuur

Het bestuur van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael bestaat uit vrijwilligers (onbezoldigd) die wonen of werken in het gebied Jordaan & Gouden Reael.


Het bestuur is onder meer (eind)verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Dagelijks bestuur van de Stichting;
  • Financiën en verslaglegging; 
  • Uitgeven van de Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael.
  • Organisatie Wijkraadsvergaderingen op aforep en opvolging .
  • Beheer website www.Jordaangoudenreael.nl
  • Vertegenwoordigen van Stichting Wijkcentrum J&GR. Externe contacten o.a. met organisaties, bewoners(groepen) en ondernemers die actief zijn in de buurt en met onze voornaamste subsidiegever Stadsdeel Amsterdam-Centrum.

 

Het bestuur wordt gekozen door de Wijkraad / Bewonersplatform en legt voor haar beleid ook verantwoording af aan de Wijkraad. Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal.


Bestuursleden:

Wally Soesman , voorzitter (06 155 84 096);
Pieter van der Laan, penningmeester (06 288 75 202);
Roos Perenboom, secretaris.
U kunt contact opnemen: bestuur jordaangoudenreael.nl  

Op woensdagochtend zijn wij aanwezig in het Claverhuis.

 

IMG_20180301_104702

vlnr: Wally Soesman (voorzitter), Roos Perenboom (secretaris), Pieter van der Laan (penningmeester)