Bestuur

Het bestuur van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael bestaat uit vrijwilligers (onbezoldigd) die wonen of werken in het gebied Jordaan & Gouden Reael.


Het bestuur is onder meer (eind)verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Dagelijks bestuur van de Stichting;
  • Financiën en verslaglegging; (opvraagbaar bij het bestuur);
  • Uitgeven van de Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael.
  • Beheer en verantwoording buurtsubsidies.
  • Organisatie Wijkraadsvergaderingen en opvolging.
  • Beheer website www.Jordaangoudenreael.nl
  • Vertegenwoordigen van Stichting Wijkcentrum J&GR. Externe contacten o.a. met organisaties, bewoners(groepen) en ondernemers die actief zijn in de buurt en met onze voornaamste subsidiegever Stadsdeel Amsterdam-Centrum.

 

Het bestuur wordt gekozen door de Wijkraad / Bewonersplatform en legt voor haar beleid ook verantwoording af aan de Wijkraad. Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal.


Bestuursleden:

Wally Soesman, voorzitter ; Pieter van  der Laan, penningmeester ; Roos Perenboom, secretaris. U kunt contact opnemen:  bestuur jordaangoudenreael.nl  

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend zijn wij aanwezig in het Claverhuis.

IMG_20180301_104702

vlnr: Wally Soesman, Roos Perenboom, Pieter van der Laan