Bestuur

 

Het bestuur van het wijkcentrum bestaat uit vrijwilligers (onbezoldigd) die wonen of werken in de Jordaan of de Gouden Reael.

Het bestuur is onder meer (eind)verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Dagelijks bestuur van het Wijkcentrum;
  • Deelname aan bestuurlijk overleg van het Sociaal Wijkteam Westelijke Binnenstad;
  • Vaststellen van het beleid van het Wijkcentrum;
  • Financiën en verslaglegging (i.s.m. boekhouder en accountant);
  • Vertegenwoordiging van het wijkcentrum. Externe contacten o.a. met organisaties, bewoners(groepen) en ondernemers die actief zijn in de buurt en met onze voornaamste subsidiegever Stadsdeel Amsterdam-Centrum.

 

Het bestuur wordt gekozen door de Wijkraad en legt voor haar beleid ook verantwoording af aan de wijkraad. Het bestuur heeft een voorzitter en een penningmeester die uit de eigen gelederen worden gekozen. Het bestuur vergadert éénmaal per 2 maanden.

Bestuursleden

Wally Soesman, voorzitter
Pieter van der Laan, penningmeester
Roos Perenboom, secretaris

U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur jordaangoudenreael.nl  

IMG_20180301_104702

vlnr: Wally Soesman, Roos Perenboom, Pieter van der Laan