Jaarverslag

Ieder jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening opgemaakt. Deze kunt u hier terugvinden en lezen. 

2015