Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael

 pallet wijkkranten

Papieren Wijkkrant

De papieren wijkkrant verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 21.500. De krant wordt huis-aan-huis bezorgd. Het doel van de krant is om bewoners van de wijken Jordaan & Gouden Reael te informeren over zaken die spelen in de buurt, om bewoners te verbinden met elkaar en om buurtactiviteiten onder de aandacht te brengen.

In de redactie van de wijkkrant zitten buurtbewoners en medewerkers van het Wijkcentrum. Heeft u een tip voor de redactie of wilt u meewerken aan de krant? Mail dan naar krant jordaangoudenreael.nl of bel naar 020 7192371.

Bent u enthousiast over onze gratis buurtkrant? JordaanGoudenReael wordt gemaakt door vrijwilligers. De krant wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente en voor een deel door advertentie-inkomsten. Die zijn niet altijd toereikend. Donaties om het voortbestaan van de krant te waarborgen zijn welkom. U kunt overmaken op de rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, NL44INGB0000019598 o.v.v. donatie wijkkrant (ANBI-status). Onze dank is groot!

Archief Wijkkrant JGR 2018: nr 1

Archief Wijkkrant JGR 2017: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 , nr5 

Archief Wijkkrant JGR 2016: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,

Archief Wijkkrant JGR 2015: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Archief Wijkkrant JGR 2014: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Archief Wijkkrant JGR 2013: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Archief Wijkkrant JGR 2012: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Archief Wijkkrant JGR 2011: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Archief Wijkkrant JGR 2010: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Archief Wijkkrant JGR 2009: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Archief Wijkkrant JGR 2008: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Archief Wijkkrant JGR 2007: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Archief Wijkkrant JGR 2006: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Archief Wijkkrant JGR 2005: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7