Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael

krant in brievenbus2

 

Wijkkrant 2021 editie: Februari, April, Juli, Sept,

 

Uitgave van Stichting Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael
Oplage 21.700, gratis huis aan huis bezorgd, 5 x per jaar

Bezorgklachten: krant jordaangoudenreael.nl
Kopij/advertenties: Deadline 22 oktober 2021; volgende
krant verschijnt 24 november 2021

Redactieadres: Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
Elandsgracht 70, 1016 tx Amsterdam
06 155 78 722 (Rob Versluijs)
krant jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl

Hoofdredactie
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

Redactie
Trudy Franc, Anke Manschot,
Dienie Meijs, Ingeborg Seelemann,
Hannah Veldhoen
Roel van den Ende (fotografie)
Rob Versluijs (DOCK)

Papieren Wijkkrant

De papieren wijkkrant verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 21.500 en wordt huis-aan-huis bezorgd. Het doel van de wijkkrant is om bewoners van de Jordaan & Gouden Reael te informeren over zaken die spelen in de buurt en om buurtactiviteiten onder de aandacht te brengen.

In de redactie van de wijkkrant zitten buurtbewoners uit de Jordaan & Gouden Reael. Heeft u een tip voor de redactie of wilt u meewerken aan de krant? Mail dan naar krant jordaangoudenreael.nl

Bent u enthousiast over onze gratis buurtkrant? De krant wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente en voor een deel door advertentie-inkomsten. Die zijn niet altijd toereikend. 
Donaties om het voortbestaan van de krant te waarborgen zijn welkom. Met veel dank.

U kunt Doneren op de rekening van:
Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
NL44INGB0000019598 o.v.v. donatie wijkkrant (ANBI-status).

 

Archief Wijkkranten 

Wijkkrant JGR 2020: nr1, nr2, nr3, nr4, nr5.

Wijkkrant JGR 2019:  nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

Wijkkrant JGR 2018: nr 1, nr 2, nr3, nr4, nr5.

Wijkkrant JGR 2017: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 , nr5 

Wijkkrant JGR 2016: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,

Wijkkrant JGR 2015: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Wijkkrant JGR 2014: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Wijkkrant JGR 2013: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Wijkkrant JGR 2012: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Wijkkrant JGR 2011: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Wijkkrant JGR 2010: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Wijkkrant JGR 2009: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Wijkkrant JGR 2008: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Wijkkrant JGR 2007: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Wijkkrant JGR 2006: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Wijkkrant JGR 2005: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7